Chase Elliott, Ryan Blaney crash in final corner of Clash at Daytona (Video)

Chase Elliott, Ryan Blaney crash in final corner of Clash at Daytona (Video)

Shane Walters
February 10, 2021