Cover Photo: Chase Elliott - Bill Elliott Evernham throwback (Photo: Hendrick Motorsports)
Chase Elliott running Bill Elliott throwback at Darlington (Video)

Chase Elliott running Bill Elliott throwback at Darlington (Video)

Shane Walters
May 5, 2023